Gå direkt till innehåll
SKLs Branschdag 20-årsjubilerar i Borås

Pressmeddelande -

SKLs Branschdag 20-årsjubilerar i Borås

Varje år arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting ”Branschdagar för fastighetsfrågor inom offentlig sektor”. Aldrig tidigare har den förlagts utanför Stockholm, Göteborg eller Malmö men vid sitt 20 års jubileum kommer man att hålla mötet i Borås.

En av anledningarna till att man valt Borås som mötesstad är de senare årens kostnadseffektiva byggande av större idrottsanläggningar. Borås har sedan 2002 haft ett samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut om hur man P-märker fastigheter. P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar

- Det är naturligtvis roligt att Borås uppmärksammas i de här sammanhangen. Byggnationen av Borås Simarena och vårt samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, säger Lars Nordin, chef för Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad.

- Att dra större kongresser till staden är både viktigt och roligt, i det här fallet är det särskilt trevligt eftersom den under 19 års tid aldrig rört sig utanför storstäderna, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau. Ett absolut krav var tillgängligheten resmässigt och där ligger Borås strategiskt och lättillgängligt.

Utöver studiebesök på Borås Simarena kommer ljudmiljö i offentliga lokaler, innovativa metoder att bygga, miljöklassning och tillgänglighet att diskuteras.

Kongressen sker 7-8 november på Åhaga och drygt 200 personer deltar.

För mer information, kontakta
Lars Nordin, förvaltningschef Lokalförsörningsförvaltningen,
Borås Stad, 033-35 75 75

Anna Lilja
, projektledare Borås Convention Bureau, 0704-55 32 93

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44